<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=232864417270296&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bli en del av Kvænangen kommunes arbeidsmarked! Registrer din bedrift her:

Vis frem din bedrift!

Kvænangen kommune ønsker å vise frem hele jobbmarkedet i kommunen. Slik kan vi bidra til å løfte frem jobbmarkedet, bedriftene og næringslivet.
Bidra med din bedrift, og vis frem alle muligheter for jobb nå og fremtiden. 
- Det koster ingeting å registrere seg!

Se kommunens bedrifter

Kvænangen kommune jobbmarked